Kontakt

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane)
GALA SERWIS K-Koźle ul. Broniewskiego 17
tel. 77 483 6633, 77 483 6375
Iwona Kluk 507 134 900
Wojciech Kluk 691 22 88 54
Sobiesław Kluk 501 020 692 (English info)
e-mail: rajdy@galaserwis.pl
Udział w imprezie należy zgłaszać do dnia 11.05.2012r.
e-mailem, telefonicznie, lub pocztą